BIP
Powrót

2012-06-28 Ogszenie po przetargu

nr sprawy  14062012                                                                                  Chojnice 28.06.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

1.      Zamawiający:

Wspólnota Kościerska 9 Chojnice, 89-604 Chojnice, ul. Kościerska 9

 

2.Postępowanie w trybie  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o udzielenie zamówienia  na :

„Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz                      i na zewnątrz budynku Centrum Medycznego przy ul. Kościerskiej 9             w Chojnicach wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego i szatni”

 

 

3.Liczba otrzymanych ofert  :   8

Nr 1:  „Błysk Pomorza” Aleksandra Tomasz-Puszcz

            77-300 Człuchów, os. Wazów 2/39

Nr 2:  Kolejowe Zakłady Usługowe Sp. z o.o.

            80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 80

Nr 3:  Chojnicka Spółdzielnia Socjalna

            Al. Matki Bożej Fatimskiej 21, 89-600 Chojnice

Nr 4:  „UNIA” Spółka z o.o.

            75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23

Nr 5:  Firma Handlowa Danuta Gostomczyk

            89-604 Chojnice, ul. Ks. Pomorskich 8/8

Nr 6:  PROWEN Dariusz Ruhs

            89-600 Chojnice, ul. Niemcewicza 22

Nr 7:  IMPEL CLEANING SP. Z O.O.

            53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

Nr 8:  CRYSTAL CLEAN Sprzątanie Firm Roman Matuszewski

            90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93

 

 

4.Kryteria wyboru ofert    -  cena oferty                              100 %

 

 Punkty obliczane były w sposób następujący:  stosowana punktacja 0 : 100 punktów x waga 100 %

                       cena najniższa

C = ------------------------------------ x 100

                       cena badanej oferty

 

 

 

Streszczenie oceny ofert:

a)    Nr 2:  Kolejowe Zakłady Usługowe Sp. z o.o.– 74,24 pkt.

b)    Nr 3:  Chojnicka Spółdzielnia Socjalna  - 34,06 pkt.

c)    Nr 4:  „UNIA” Spółka z o.o. – 100 pkt.

d)    Nr 6:  PROWEN Dariusz Ruhs – 93,48 pkt.

e)    Nr 7:  IMPEL CLEANING SP. Z O.O. – 78,41 pkt.

 

Oferty odrzucone ze względu na niespełnienie warunków specyfikacji (brak wymaganych dokumentów):

Nr 1  „Błysk Pomorza” Aleksandra Tomasz-Puszcz

Nr 5  Firma Handlowa Danuta Gostomczyk

Nr 8  CRYSTAL CLEAN Sprzątanie Firm Roman Matuszewski

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano następującą ofertę:

nr 4 ze względu na ofertę najkorzystniejszą cenowo

 

Nr

Nazwa Wykonawcy

Siedziba   (adres)

Liczba punktów

1.

„UNIA” Spółka z o.o.

 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23

100

 

 

 

 

  Archiwum

 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Chojnice ul. Bankowa 13 tel. +48 52 397 50 09, tel. 397 24; 28
e-mail: przetargi@zgm.chojnice.pl